Kulturkompasset | critics of culture events

Storslått historisk roman

10/21/20 •

Årets roman, ”Hekneveven”, er bok nr. to i planlagt triologi. Den første, ”Søsterklokkene” fra 2018, ble også en stor suksess. En rik roman hvor handlingen er lagt til den fiktive bygda Butangen i Gudbrandsdalen. Forfatteren skriver godt, og denne kritikeren gledet seg over skildringene av det gamle og det nye bondesamfunnet, livet der med tradisjoner, skikker,  og arbeidsmetoder m.m. Her er det kulturhistoriske  meget godt ivaretatt og beskrevet, og gjeldene for livet på bygdene i det meste av Norge.